logo-notariatu KANCELARIA NOTARIALNA
W BOCHNI

KOSZTY CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn co oznacza, że ma obowiązek obliczyć, pobrać od strony zobowiązanej do zapłaty i wpłacić do urzędu skarbowego, podatki należne od dokonywanych przed nim czynności. Podatki te stanowią dochody gmin.

Notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać i przekazać właściwemu sądowi, opłaty sądowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych, zawartych w sporządzanych aktach notarialnych. Opłaty sądowe stanowią dochody Skarbu Państwa.

Notariuszowi, za dokonanie czynności notarialnej, przysługuje wynagrodzenia (taksa notarialna).

KANCELARIA NOTARIALNA
WILHELM WOJTKIEWICZ - NOTARIUSZ W BOCHNI
Rynek 17/2
32-700 Bochnia
Telefon (+48) 14 612 51 72
Telefony komórkowe (mobile): (+48) 636 064 887, (+48) 607 798 099
Faks (+48) 14 610 51 73
Adres poczty elektronicznej (e-mail):
wilhelm.wojtkiewicz@kin.pl