Notariat

Kancelaria Notarialna
w Bochni

Notariusze Bochnia

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE

Prawo o notariacie

Taksa notarialna

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn

Opłaty sądowe

Kodeks cywilny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks spółek handlowych

DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI I INNE DZIENNIKI URZĘDOWE

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ WILHELM WOJTKIEWICZ
ZASTĘPCA NOTARIUSZA SZYMON WOJTKIEWICZ
Rynek 17/2, 32-700 Bochnia
Numery telefonów
14 612 51 72
636 064 887
14 612 76 47
Faks
14 610 51 73
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
wilhelm.wojtkiewicz@kin.pl